Flevoland bouwt 40.000 woningen voor 2030

De provincie Flevoland heeft met de zes Flevolandse gemeenten en waterschap Zuiderzeeland afspraken gemaakt om tot en met 2030 bijna 40.000 woningen te kunnen bouwen. Deze afspraken zijn opgenomen in de Woondeal MetropoolregioAmsterdam (MRA) met onder meer Almere en Lelystad en in de Woondeal ZUND met Zeewolde,Urk, Noordoostpolder, Dronten en waterschap Zuiderzeeland. 

Gemaal na renovatie volledig op stroom

Het eerste dat opvalt als je Gemaal Vissering betreedt, is de geur. Of beter gezegd: het ontbreken van de geur van smeerolie. Hoe kan het ook anders. Simon Gerssen, die namens Waterschap Zuiderzeeland de grootscheepse renovatie begeleidde, is specialist op het gebied van elektrotechniek. ,,Smeren doen we tegenwoordig met water.”