KWS Infra is maandag gestart met de aanleg van een tweede bypass ter hoogte van de woonarken. Om de bypass te realiseren is een gedeelte van de waterpartij volgestort met zand. De bypass wordt aangelegd, zodat het autoverkeer door kan rijden tijdens de aanleg van de vaarduiker. Gisteren en vandaag (vrijdag) werden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd en zal er buiten de spits een halve rijbaanafzetting zijn. Verkeersregelaars worden ingezet om de doorstroming in goede banen te leiden. Maandag wordt de bypass in gebruik genomen en start de aanleg van de vaarduiker. In de week van 13 februari vinden er dan heiwerkzaamheden plaats, die kunnen leiden tot een kortdurende verkeersstremming, waarbij het verkeer wordt tegengehouden door verkeersregelaars.