Wim en Diny Kramer vragen hulp in hun acties om de allerarmste mensen in Sri Lanka te kunnen blijven ondersteunen. ,,We zijn 18 jaar geleden (2004, na de tsunami) begonnen met sociaal werk in Sri Lanka voor de allerarmsten. In dat land is al jaren en jaren constant ellende en armoe. Vooral veroorzaakt door oorlog, overstromingen, een tsunami en een corrupte regering. Er is voor deze mensen geen enkel vangnet. Nu, anno 2022, kunnen we, ondanks armoe in Nederland, de mensen in Sri Lanka niet in de steek laten. Dus we hopen van harte dat jullie ons werk daar willen blijven steunen.’’ Het echtpaar hoopt in januari 2023 weer op reis te kunnen naar Sri Lanka om de donaties daar ten goede te laten komen. Meer weten over het werk van Wim en Diny? Kijk op srilankahulp.nl. Een donatie overmaken kan via rekeningnummer NL95 RABO 0399 002510. Op de foto: Diny Kramer overhandigt een hulppakket aan een noodlijdende vrouw in Sri Lanka.