Complex, urgent en veel uitdagingen. Die termen klonken tijdens de gemeenteraadsvergadering vorige week. Op tafel lag het voorstel van het college om het huidige beleidsplan sociaal domein – dat strekt van zorg tot jeugdhonkenbeleid – met een jaar te verlengen. Om op die manier tijd te kopen voor een nieuw plan dat dus volgend jaar klaar moet zijn. De druk op de personele bezetting bleek aan dit uitstel ten grondslag te liggen, net als de noodzaak om het goed te doen. De raad ging akkoord met uitstel en stipte voor een volgend beleidsplan alvast veel zaken aan: ook dat strekte van geboortezorg tot verslavingsproblematiek.