Het eerste dat opvalt als je Gemaal Vissering betreedt, is de geur. Of beter gezegd: het ontbreken van de geur van smeerolie. Hoe kan het ook anders. Simon Gerssen, die namens Waterschap Zuiderzeeland de grootscheepse renovatie begeleidde, is specialist op het gebied van elektrotechniek. ,,Smeren doen we tegenwoordig met water.”