Voor de ene hobbyist is de hobby- en modelbouwbeurs een bron van gezelligheid. Lekker kletsen, koffiedrinken en tips uitwisselen met andere miniatuurkunstenaars. Een ander zit nog wat onwennig achter de tafel, te gewend aan de vele uren die in afzondering werden doorgebracht om zoveel moois voort te kunnen brengen. Maar iedereen voelt trots als bezoekers plotseling roerloos naar hun werk staren, getroffen door zoveel nijverheid. Lees meer over deze grote kleine beurs, die woensdag in de Vlechttuinen werd gehouden, in Het Urkerland van 29 december.