De gemeenteraad vindt het belangrijk dat bijzondere gebouwen behouden blijven voor Urk. Vandaar dat in de laatste gemeenteraadsvergadering unanieme steun kwam voor een motie die door Dittie Hoekstra (Krachtig Urk) werd ingediend, samen met Gemeentebelangen en PVV. Daarbij werd concreet het voormalige Medisch Centrum genoemd. Volgens Hoekstra zou dat een goede locatie voor de peuterspeelzaal zijn en zou de gemeente daarbij een actieve rol moeten spelen. Wethouder Nathanaël Middelkoop zei dat de gemeente zich al inzet voor het behoud van waardevolle panden. De motie was wat hem betreft een aansporing om daarmee door te gaan. Tunis Hoekstra (SGP) vond dat de gemeente ook niet moest doorslaan. Als marktpartijen goede plannen hebben voor herontwikkeling, moeten die daarvoor de ruimte blijven krijgen.