DURF! houdt op woensdag vanaf kwart over zeven in de bibliotheek een inspiratieavond voor ouders en verzorgers, speciaal gericht op de eerste duizend levensdagen. Inspiratie komt er van vier organisaties: de Peuterspeelzaal over spelontwikkeling, Kinderopvang Ut Bottertjen over kleinschalige christelijke kinderopvang, jeugdverpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land over eerste hulp bij kinderongelukken, en de bibliotheek over het belang van interactief voorlezen. Er is ruimte voor ongeveer vijftig personen en aanmelden kan via Urkdurft.nl.