Na de recente gemeenteraadsverkiezingen is voor alle raadsleden een risicoscan integriteit uitgevoerd door het bureau Necker van Naem. Met het doel om in kaart te brengen waar mogelijke kwetsbaarheden zijn. Het bureau heeft recent haar aanbevelingen gedeeld, maatregelen die daaruit voortvloeien komen in de raadsvergadering van donderdag, met toestemming van de betrokken raadsleden, op tafel.