In tegenstelling tot de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv), de Rehobothkerk, ziet de Nederlands Gereformeerde Jeruzalemkerk (NGK) geen bezwaar in meegaan met de landelijke fusie tussen beide kerkgenootschappen. Volgens scriba Arie Korf zal de gemeente een conservatieve koers blijven varen, zoals het de afgelopen jaren ook al deed.