De nieuwjaarsreceptie van Showband Urk vond zaterdag plaats en hier zijn de jubilerende leden gehuldigd. Op de bovenste foto staan elf leden die 12,5 jaar lid zijn. Zij kregen hun epauletten voor op het nieuwe uniform. Van links naar rechts: Jenny Hakvoort, Trudy van Dijk, Janita de Boer, Cora Woort, Jannie Brouwer, Lianne Kramer, Matthea ten Napel, Carolien Bakker, Karina Woord, Janneke van Veen en Hendri Bolle. Op de foto linksonder twee leden die al 25 jaar spelend lid zijn bij Showband Urk: Jan Romkes (l) en Robin van Veen. Ook zij kregen de epauletten en een presentje. Op de foto rechtsonder twee vrijwilligers van het Jeugdkorps die al 25 jaar vrijwilliger zijn: Alie Snoek (l) en Dubbele de Boer. Iedereen wordt hartelijk bedankt voor hun trouwe inzet.