De kerkenraad van CGK Eben Haëzer heeft formeel de correspondentieband met de gemeente van Zwolle opgezegd. ,,We weten dat dit kerkordelijk niet de geijkte weg is, maar wat Zwolle al meer dan twintig jaar doet, is dat ook niet”, zegt dominee A.C. Uitslag.