De gemeente Almere heeft in mei 2019 besloten om uit ontwikkelingsmaatschappij OMALA te stappen, maar is vergeten de gemeenteraad daarvan op de hoogte te stellen. Omdat dit wel had gemoeten, hebben burgemeester en wethouders nu hun excuses aangeboden.

Via OMALA hoopten Flevolandse gemeenten een slaatje te kunnen slaan uit de groei van Lelystad Airport. Dat moest gebeuren door bij het vliegveld bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark (LAB) te ontwikkelen.

“Wij constateren nu dat het veel te lang geduurd heeft voordat we de raad informeerden”, schrijft het gemeentebestuur aan de raad. “Wij bieden u daar onze verontschuldigingen voor aan. Herhaaldelijk uitstel van het besluit over fase 2 door de andere twee aandeelhouders, en bestuurlijke en ambtelijke wisselingen bij de gemeente Almere, hebben hierbij niet meegeholpen. Dit willen wij in de toekomst beter doen.”

Zorgen om marktpositie
De gemeente zegt geen ruchtbaarheid te hebben willen geven aan het besluit om te stoppen met OMALA om de marktpositie van het LAB niet te verslechteren. Almere stapte in 2010 samen met de provincie en de gemeente Lelystad in de ontwikkelingsmaatschappij. Almere heeft 1 miljoen euro aandelenkapitaal geïnvesteerd en werd daarmee voor een derde deel aandeelhouder. Daarnaast werd er nog voor circa 1,8 miljoen aan leningen verstrekt aan OMALA.

De ontwikkelingsmaatschappij zette in de eerste fase 92 hectare bedrijfsgrond in de markt. Maar door de economische crisis werd er lange tijd geen grond verkocht. Het duurde tot 2017 voordat de eerste verkoop plaatsvond. Die grond ging naar Inditex. Al snel volgde een tweede verkoop aan een logistiek bedrijf. De verstrekte leningen zijn overigens door OMALA afgelost.

Omdat Almere zich heeft teruggetrokken, zal deze gemeente niet meer participeren in fase 2 van het Lelystad Airport Businesspark. Dit tweede deel heeft een geplande omvang van 190 hectare en een looptijd van 40 jaar.