De grond op bedrijventerrein Stichtsekant waar Coöperatie Vereniging Almeerse Wind windmolens wil neerzetten, is helemaal niet beschikbaar. Dat schrijft de gemeente Almere aan de gemeenteraad. Almeerse Wind wil aan weerszijden van de Stichtse Brug twee windmolens van 260 meter hoog bouwen als ‘Poort van Flevoland’. Maar de gemeente heeft de grond aan de Almeerse kant zo goed als verkocht aan een ondernemer. En in die plannen is geen ruimte voor een windmolen.

Een week geleden deed John van Diepen namens Almeerse Wind zijn beklag bij Omroep Flevoland over de opstelling van de gemeente Almere. Hij zei dat ‘een aantal toekomstige bedrijven bezwaren heeft tegen de turbines’. De gemeente wilde hem niet vertellen om welke bedrijven het gaat.

In de brief aan de gemeenteraad wordt duidelijk dat het om één potentiele koper gaat. De gemeente belooft nog één keer in gesprek te gaan met de ondernemer om te vragen of hij met Almeerse Wind om tafel wil.

Wel een alternatief
Ondertussen heeft de gemeente Almere aan Almeerse Wind een andere locatie voorgesteld om de windmolens te bouwen. Die locatie is ook op bedrijventerrein Stichtsekant en vlak aan de snelweg. Het gaat om een stuk grond dat niet bebouwd wordt en dienst doet als waterbuffer en groenstrook.

Er zijn wel een aantal mitsen en maren. Er moet rekening gehouden worden met een archeologische vindplaats en ook natuurorganisatie Flevo-landschap moet instemmen omdat de grond voor de tweede windmolen aan de andere kant van de snelweg in hun bezit is.

Volgens de gemeente Almere heeft Almeerse Wind niet enthousiast gereageerd op het alternatieve voorstel, maar wijzen ze het ook niet af. De gemeente adviseert Almeerse Wind deze optie verder te onderzoeken. Wethouder Hoek gaat in gesprek met de provincie Flevoland en het Flevo-landschap of de locatie van de tweede windmolen op grondgebied van Zeewolde beschikbaar is voor Almeerse Wind.

Lange geschiedenis
Coöperatie Vereniging Almeerse Wind is al lang bezig met een windpark op bedrijventerrein Stichtsekant. In eerste instantie ging het om drie windmolens ter hoogte van de Gooimeerdijk in de buurt van het Cirkelbos en naturistenvereniging Chamavi. Ook dat plan kon geen doorgang vinden omdat het nieuwe bedrijven in de weg zou staan.