De oppositie- en coalitiepartijen in de Almeerse gemeenteraad zijn donderdagavond opnieuw met elkaar in botsing gekomen over de Floriade. Dat gebeurde tijdens een debat dat was aangevraagd door de PVV.

Aanleiding voor de discussie waren de fouten die de Floriade BV heeft gemaakt tijdens de aanbesteding van licht en audiovisuele installaties voor de wereldtuinbouwtentoonstelling. De Floriade heeft de opdracht aan het bedrijf Stagelight gegund. Twee andere bedrijven waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter.

Volgens de concurrenten – de Baljetgroep en TSR AV – heeft de Floriade BV te weinig informatie geleverd die hen in staat stelt om een gedegen offerte in te kunnen dienen. De rechter gaf de bezwaarmakers gelijk. Dat betekent dat de aanbestedingsprocedure opnieuw moet worden gehouden. Dat moet zo snel mogelijk geregeld worden, omdat het evenement over vier maanden van start gaat.

Zorgen en ongerustheid nemen toe
De PVV-fractie in de gemeenteraad vraagt het college van B en W of binnen de resterende tijd van vier maanden nog mogelijk is de aanbesteding over te doen. Ook zegt de partij zich zorgen te maken over het toezicht op de Floriade door de Raad van Commissarissen en de gemeente Almere als aandeelhouder. Volgens fractievoorzitter Toon van Dijk gaat het om een aantal zaken waar het de laatste tijd slecht mee gaat. Naast het mislukken van de aanbestedingsprocedure is het veiligheid- en mobiliteitsplan nog niet op orde. Het verlenen van de vergunningen moet nog geregeld worden.

De PVV kreeg steun van oppositiepartijen SP, Partij voor de Dieren, NIDA Almere en de PvdA. Fractievoorzitter Ruud de Jonge van de sociaaldemocraten vraagt zich af: “Zijn we nog in staat om een Floriade te organiseren of wordt het een fiasco? Het nieuws dat ons de afgelopen weken heeft bereikt, wijst op een kaartenhuis dat in elkaar stort.”

‘PVV is negatief en dat is niet goed voor Floriade’
Collegepartijen verwijten de PVV dat die alléén bezig is met negatieve publiciteit en dat komt het evenement volgens hen niet ten goede. Jan Lems van D66: “Het is niet voor het eerst dat de PVV vaak komt met negatieve berichtgeving over de Floriade. En het helpt niet mee bij het organiseren van het evenement, zeker niet in de fase waarin we nu zitten. Het is gewoon belangrijk dat je je op dit moment concentreert op alle dingen die nog moeten gebeuren.”

‘Laat de Floriade BV het werk doen’
Floriade-wethouder Jan Hoek geeft toe dat er zaken zijn die niet goed gaan tijdens de voorbereidingen zoals het mislukken van de aanbesteding van licht en audiovisuele installaties voor de wereldtuinbouwtentoonstelling. Tegelijkertijd is hij ervan overtuigd dat er ook zaken zijn die wel goed gaan. “De Floriade staat er echt mooi bij. Wij denken nog steeds dat we die dertig à veertig landen wel gaan halen. Er wordt op dit moment ook gewoon gebouwd. Er gaan dingen goed net zoals er dingen echt niet goed genoeg gaan.”

Volgens de wethouder moet er nog heel veel gebeuren. Hij doet de oproep om de Floriade BV zijn werk te laten doen: “Ik zeg tegen de raad: er is een moment waarop gewerkt moet worden en er is een moment waarop er geëvalueerd moet worden. Je moet alles op het juiste moment doen. Dit is het moment om te werken aan een succesvolle Floriade.”