De fractie van de VVD in Almere wil dat een eerste school in nieuw gebouwde wijken in de gemeente, openbaar is. De partij stelt dat vanavond aan de orde op de Politieke Markt. Aanleiding zijn de plannen voor nieuwe scholen in Oosterwold. Vijf schoolbesturen willen daar een school stichten.

In een enquĂȘte hebben ouders aangegeven dat zij eerst graag een antroposofische school willen. “Ik begrijp heel goed dat we ook luisteren naar inwoners en dat we luisteren naar de behoefte die er in de stad is”, zegt Koen Bokhorst van de VVD. Dat betekent volgens Bokhorst dat je een school zou kunnen stichten die niet voor iedereen toegankelijk is. “We zijn een liberale partij, we zijn een partij van vrijheid”, zegt Bokhorst. “Dat is een beetje tegenstrijdig met wat we hier natuurlijk bepleiten.” De partij is van mening dat de basis van een nieuwe school openbaar onderwijs moet zijn.

‘Bijzondere scholen niet altijd even toegankelijk’
In Nederland zijn twee soorten scholen: openbaar en bijzonder. Bijzondere scholen zijn scholen met een religie, geloofsovertuiging of levensovertuiging. Deze scholen zijn volgens Bokhorst niet altijd even toegankelijk voor elke leerling. “Want een school mag namelijk van een docent maar ook van een leerling verlangen dat ze natuurlijk die geloofsovertuiging of die religie aanhangen.” Volgens Bokhorst zijn er grenzen aan de vrijheid van onderwijs. “Er wordt nu een bepaalde willekeur gemaakt voor een bepaald type onderwijs en als je bijvoorbeeld naar een christelijke school wil, kan een school daarvan zeggen dat het niet een goede school voor jou is als je niet dit geloof aanhangt.”

Artikel 23
Veel van de regels voor bijzondere en openbare scholen zijn wettelijk vastgelegd in artikel 23, de wet op onderwijs. Volgens de VVD’er is dit niet alleen in Almere een discussie, maar ook landelijk is ‘artikel 23’ een discussie. “Je ziet gewoon dat we steeds meer toe willen naar scholen die inclusief zijn, scholen die voor iedereen toegankelijk zijn, dus volgens mij is het goed om deze discussie ook in Almere te voeren.”