De gemeenteraad van Almere debatteert donderdag tijdens de Politieke Markt over de Floriade. De Almeerse fractie van de PVV had een interpellatiedebat aangevraagd en dat kreeg steun van een meerderheid van de raad.

De politieke partij vroeg het debat aan, naar aanleiding van een uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat de aanbesteding voor licht, geluid en audiovisuele middelen voor de Floriade helemaal opnieuw moet. De Floriade BV heeft namelijk fouten gemaakt bij de keuze welk bedrijf de opdracht van bijna zes ton mag uitvoeren, aldus de rechter.

“Het zoveelste slechte nieuws over de Floriade”, zegt fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV daarover. Zijn partij wil van het college weten of de huidige gunning inmiddels ingetrokken is en of het mogelijk is de aanbesteding over te doen binnen de resterende tijd. De Floriade begint over ongeveer vier maanden.

De Almeerse fractie maakt zich ook zorgen over hoe het gaat met de rest van de planning van de wereldtuinbouwtentoonstelling. “Zo komt uit het vonnis het beeld naar voren dat de Floriade BV nog geen idee heeft hoe het evenement eruit komt te zien”, aldus de PVV in de aanvraag voor het debat.

‘Dreigt als een kaartenhuis in elkaar te storten’
“Uit het vonnis blijkt ook dat de Floriade en de gemeente Almere hebben aangevoerd dat de Floriade in gevaar komt als de aanbesteding over moet”, staat er verder nog. De politieke partij wil daarom weten of dit alleen gezegd is als verweer tijdens het kort geding, of dat het evenement dus echt in de problemen zit nu. “En als dit de realiteit is wil de wethouder dan aangeven wat de kans op het organiseren van de Floriade nu nog is.” Volgens de PVV is dit een bewijs dat de hele wereldtuinbouwtentoonstelling als een kaartenhuis in elkaar dreigt te storten. “En daar moeten we over praten met de wethouder en de rest van de gemeenteraad”, aldus fractievoorzitter Van Dijk.