De Floriade gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Die bepaalde vorige maand dat de aanbesteding voor het licht, geluid en andere audiovisuele middelen die gebruikt worden tijdens de landbouwtentoonstelling over moet.

Twee Almeerse bedrijven, de Baljetgroep en TSR AV, stapten naar de rechter omdat ze het niet eens zijn met de keuze van de Floriade voor een andere partij. De opdracht werd gegund aan het bedrijf dat in 2012 ook de audiovisuele-middelen verzorgde bij de Floriade in Venlo.

Waarde van 600.000 euro
De Rechtbank gaf de Almeerse ondernemingen op 13 december gelijk in hun standpunt en oordeelde dat de Floriade BV fouten heeft gemaakt bij het toekennen van de opdracht van bijna zes ton.

Zo heeft de Floriade niet duidelijk genoeg omschreven welke onderdelen van de aanbesteding belangrijk waren bij de beoordeling. Daarmee is het volgens de rechter in feite een loterij geworden. De inschrijvingen zijn ook niet anoniem beoordeeld, wat volgens de rechtbank beter was geweest.

Ondanks het hoger beroep start de Floriade uiterlijk komende maandag alsnog een nieuwe aanbesteding. Deze loopt dan parallel aan het hoger beroep.

Dwangsommen
De rechter oordeelde half december dat de Floriade de gunning van de aanbesteding direct moest intrekken. Zo niet, dan krijgen de bedrijven die het kort geding hebben aangespannen samen 5000 euro per dag. Dat kan oplopen tot maximaal 100.000 euro.

Ook is de Floriade verplicht een nieuwe aanbesteding te beginnen. Daar is eveneens een dwangsom op gezet die kan oplopen tot 100.000 euro.