Garagepark Almere moet van de rechter een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afwachten over de aanleg van drie elektriciteitsaansluitingen in het garagepark aan de Transistorstraat. Liander wil er slechts eentje aanleggen, maar dat is volgens het garagepark niet voldoende. Die sleepte de energiemaatschappij daarom voor de rechter.

Garagepark Almere Gooisekant bestaat uit 288 garageboxen, die aan individuele kopers zijn verkocht. Het gaat vooral om ondernemers die de boxen gebruiken voor opslag of als werkplaats. Voor één van die boxen werd een aanvraag gedaan voor een aansluiting van 3x80A, een zogenoemde kleingebruikaansluiting. In de opmerkingen op de aanvraag werd aangegeven dat het park graag drie van die aansluitingen wil om het gehele garagepark, en dan met name de gemeenschappelijke voorzieningen zoals het toegangshek en de liften, te voorzien van elektriciteit. Hierop moeten ook de zonnepanelen worden aangesloten.

Maar Liander weigert de aansluitingen aan te leggen op basis van de E-wet. De energieleverancier vindt dat het garagepark volgens die wet moet worden gezien als één geheel en daar past slechts één aansluiting bij. Dat zou dan een grootverbruikaansluiting moeten zijn, ook omdat het garagepark nogal wat vermogen vraagt. Daar ziet Garagepark Almere echter niets in, omdat die aansluiting veel duurder is en de aanleg soms ook langer dan een jaar op zich laat wachten.

Zijn er andere oplossingen?
Een andere optie is dat alle afzonderlijke boxen een eigen kleinverbruikaansluiting krijgen. Oneerlijk, vindt het garagepark. Die is van mening dat ze volgens de wet de aansluiting moet krijgen, die ze wenst. Door al het oponthoud dreigt er een enorme schadepost, denkt Garagepark Almere. De garageboxen moeten eind december worden opgeleverd. Zolang dat niet gebeurt, kunnen er geen facturen in rekening worden gebracht bij de kopers. Die rekenden er op dat ze hun box eind december in gebruik konden nemen.

De rechter kan daar wel inkomen, maar vindt ook dat Liander met die ene aansluiting al heeft voldaan aan de regels. Bovendien zijn de juridische regels van de E-wet nog niet volledig uitgekristalliseerd. Het garagepark heeft daarom naast dit kort geding ook een oordeel over de zaak aangevraagd bij de ACM. Omdat die al binnen twee maanden met een beslissing zal komen, moet Garagepark Almere daar op wachten, zegt de rechter in haar vonnis. Mocht die uiteindelijk toch gelijk krijgen, dan is Liander verplicht om binnen twee weken na die uitspraak de drie aansluitingen te realiseren. Zo niet, dan geldt er een dwangsom van 5.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro.