De ambitie van de gemeente Almere om honderd dakloze of thuisloze jongeren voor het eind van dit jaar van de straat te krijgen, is niet gehaald. Er zijn pas 16 woningen voor deze groep jongeren gerealiseerd. Toch is wethouder Froukje de Jonge tevreden en enthousiast: “De trein raast nu en gaat vanzelf door.” Instanties werken intensief samen. Zo is er afgesproken dat er bij alle nieuwbouw gekeken wordt hoeveel plekken er dan zijn voor dakloze jongeren. Dat moet een automatisme worden. Ook krijgt de gemeente een kleine 320.000 euro extra van het Rijk om te investeren in de dakloze jeugd.

In de zomer van 2019 startte de gemeente samen met twaalf andere steden het actieprogramma Dakloze Jongeren. Daarin werd afgesproken dat alle jongeren een veilig dak boven hun hoofd moesten krijgen. Wethouder De Jonge heeft daarvoor allerlei instanties in de stad bij elkaar geroepen.

“Als Almere hebben we bijvoorbeeld veranderd dat als er jeugd bij de gemeente komt voor een briefadres, ze dit niet klakkeloos geven. We gaan dan ook in gesprek waarom dat briefadres nodig is. En daarbij schakelen we dan de juiste instanties in”, legt de wethouder uit.
Wie geen eigen woonadres heeft, of in een instelling verblijft, kan zich door de gemeente laten inschrijven op een briefadres (postadres). Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. Dat is van belang, bijvoorbeeld voor het ontvangen van brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding.

“Ik heb eindelijk rust”
Eén van de jongeren die dit jaar een dak boven zijn hoofd kreeg, is de 24-jarige Jeziel Carmona. Hij werd geboren in Nederland maar woonde ook een aantal jaar in de Dominicaanse Republiek. Toen hij 18 was, kwam hij weer terug naar Nederland. Zijn diploma’s bleken hier niets waard en hij kon niet direct naar school omdat hij zijn Nederlands verleerd was. Ook was er geen woning.

“Ik sliep op verschillende plekken, bijvoorbeeld bij mijn broer en zijn vrouw. Op zich is dat prima maar je voelt je toch altijd het derde wiel aan de wagen. Je hebt geen echt eigen plek. Ook woonde ik in een studentenhuis maar daar waren veel problemen. Echt tot rust kwam ik nergens. Nu heb ik via het project een appartement kunnen krijgen en kan ik aan mijn toekomst denken. Ik wil eerst verder studeren. Dan aan het werk en trouwen. En ik wil een goede toekomst voor de kinderen die ik hoop te krijgen”, vertelt de positieve Jeziel.

Jongeren van de straat
Dat het ambitieus is om alle dakloze jongeren van de straat te krijgen, erkent ook wethouder De Jonge. “Er is bijvoorbeeld al een groot tekort aan betaalbare woningen. Dat treft heel veel mensen. We kunnen dan niet alle woningen die gebouwd worden of vrij komen voor dakloze jeugd gebruiken. Volgend jaar komen er veel woningen bij in de stad. We verwachten dat we dan wel de ambitie van het onderbrengen van de honderd dakloze jongeren halen.”

De wethouder is erg gelukkig met de 320.000 euro die de stad extra van het Rijk krijgt om te investeren in de doelgroep. “Als we een huisje vinden, is wat extra geld voor aankleding zoals bijvoorbeeld gordijnen heel prettig.”

Wat de wethouder overigens zorgen baart, is het imago van de dakloze jongeren. Veel Almeerders lijken een verkeerd beeld te hebben, vertelt ze: “Ik heb gemerkt dat mensen bij bijeenkomsten over nieuwe appartementen in de buurt angstig zijn als er ook dakloze jeugd komt te wonen. Dat is jammer want verreweg de meeste dakloze jongeren willen maar één ding: een eigen plekje zodat ze aan hun leven kunnen werken.”