De provincie hoeft de twee miljoen euro aan extra kosten die aannemer Reimert Bouw maakte voor de bouw van een brug over de Waterlandseweg en de Hoge Vaart bij Almere niet te vergoeden. Ook wordt de datum waarop de Almeerse aannemer de brug had moeten opleveren niet aangepast. Dat heeft de rechter bepaald. Omdat de datum niet wordt bijgesteld, riskeert de bouwer een boete van de provincie voor het niet binnen de afgesproken termijn opleveren van de brug.

Reimert Bouw dagvaardde de provincie eind vorig jaar. De partijen hebben onenigheid over het contract, de meerkosten en de vertraging van de oplevering. De brug had eigenlijk in december 2019 al opgeleverd moeten worden. Maar de bouw begon uiteindelijk pas vorig jaar. De oplevering van het bouwwerk staat nu gepland voor het eerste kwartaal van 2022. Dat komt onder meer door de ingewikkeldheid van het ontwerp en het feit dat het ontwerp een paar maal werd aangepast om aan alle eisen van de provincie te voldoen. Verder bleek na extra onderzoek dat er vanwege de samenstelling van de bodem zwaardere heipalen nodig waren, waardoor ook de helling van de brug moest worden aangepast.

Volgens de aannemer was dit alles de provincie aan te rekenen. Maar de rechtbank ziet dat anders, omdat bij het aannemen van de klus al vaststond dat de brug aan alle eisen moest voldoen. Door alle aanpassingen en extra werkzaamheden viel de brug uiteindelijk twee miljoen euro duurder uit dan de begrote vier miljoen euro.

Discussie over mogelijkheid aanvaring
Een van de twistpunten tussen bouwer en provincie was de kracht van een aanvaring waartegen de brug bestand moest zijn. De bouwer hanteerde daarbij een lagere norm dan officieel is voorgeschreven, omdat de kans op een aanvaring op de bewuste locatie volgens de aannemer nihil is. Aan beide kanten van de brug liggen volgens hem lage bruggen, zodat een hoog schip nooit bij de nieuwe brug zou kunnen komen. Maar volgens de rechtbank kan dat niet helemaal worden uitgesloten, omdat de lagere bruggen in de toekomst ook zouden kunnen worden weggehaald. De brug dient dus wel degelijk bestand te zijn tegen aanvaringen.