Bewoners van Nobelhorst in Almere hebben goede hoop dat de gemeente nu snel gaat beginnen aan de aanleg van een sluis voor de pleziervaart naar de Hoge Vaart. In het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied wordt de sluis genoemd. De verbinding naar open water vanuit Nobelhorst is er nu nog niet en bewoners is jaren geleden beloofd dat de sluis rond 2020 klaar zou zijn.

Volgens de gemeente is er altijd gesproken over ‘na 2020’. Dat het pas 2024 wordt, zorgde voor verontwaardiging bij buurtbewoners. Een petitie werd honderden keren ondertekend. De gemeente blijft bij het standpunt dat de sluis pas in 2024 gebouwd wordt. En dit zorgde voor teleurstelling, vertelt bewoner Alex van Keulen. “Ik denk dat ze daarmee wel de verkeerde verwachtingen hebben gewekt”, aldus van Keulen. “Dan krijg je boze reacties. Daarom denk ik dat ze het nu ruim nemen. Want ze zeggen wel dat ze het zo snel mogelijk willen realiseren. Maar het moet ook mogelijk zijn. Daarin zijn ze ook afhankelijk van derden.”

Woningen
In het nieuwe bestemmingsplan staan naast de sluis ook tal van nieuwe woningen ingetekend. Van Keulen denkt dat de komst van de woningen het proces niet zal versnellen, omdat in het gebied niet zomaar gegraven kan worden. Hij snapt dat de start van de werkzaamheden hierdoor langer op zich laat wachten.

Van Keulen: “Het is heel complex. Er liggen allemaal leidingen en nutsvoorzieningen. Ook in het stukje waar water moet komen. Daar gaat niet de gemeente over maar de nutsbedrijven. Die moeten allemaal omgelegd worden. De verwachting is toch wel ergens voor 2024.”