De begraafplaats in Almere voor te vroeg geboren baby’s die het niet overleven, gaat uitbreiden. Momenteel zijn op dit zogeheten Vlinderveld 35 plekken gecreëerd, en daar komen er nog eens 35 bij. Dat is nodig omdat er veel behoefte is om doodgeboren kindjes te begraven, zegt Natasja van Kampen van Begraafplaats en Crematorium Almere.

Het Vlinderveld werd geopend in maart 2017. “Je hoopt niet dat het vol komt te liggen, maar dat is vrij snel gegaan”, zegt Van Kampen. “We kunnen andere ouders zo niet de mogelijkheid bieden hun kind hier te laten begraven. Daarom hebben we besloten het Vlinderveld uit te breiden.” Volgens Van Kampen zijn er relatief veel overlijdens van jonge kindjes in Almere. Dat komt onder andere omdat Almere zelf een jonge gemeente is met veel jonge inwoners.

Mogelijk verdere uitbreiding
Het zou kunnen dat het Vlinderveld in de toekomst nog verder groeit. Dat ligt er onder meer aan of ouders de plek waar hun kind ligt begraven, na vijf jaar weer verlengen. Gebeurt dat niet, dan wordt het grafje opnieuw uitgegeven. “We merken dat er behoefte is aan verlenging, dus wie weet gaan we nog meer plekjes creëren.”

Almere was de eerste stad in Nederland met zo’n speciale begraafplaats voor te vroeg geboren overleden kinderen. Inmiddels zijn er ook begraafplaatsen in andere steden die deze mogelijkheid bieden.