Sportscholen blijven dicht, de lockdown-maatregelen die sinds 19 december gelden, kunnen in stand blijven. Dat is de uitspraak in een kort geding dat medewerkers van een sportschool in Almere tegen de Staat hadden aangespannen.

De eisers zijn het niet eens met de sluiting, omdat de omikronvariant volgens hen minder ziekmakend is dan de deltavariant. Ze noemen de beslissing van het Rijk onrechtmatig. Ze stellen dat er een daling is van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames en vinden daarom de lockdown niet noodzakelijk en ook niet proportioneel.

De rechter ging daar niet in mee. Die stelde dat de Staat maatregelen mag treffen als het in algemeen belang is, in het bijzonder als het gaat om maatregelen op het gebied van gezondheid. Hier is volgens de rechter in dit geval sprake van, omdat de Staat zich laat adviseren door Het Outbreak Management Team. Volgens het OMT is er nog te weinig kennis over de omikronvariant om te versoepelen.