Het Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere (SOGA) houdt per 1 januari op te bestaan. Volgens voorzitter Helma Berkenbos zijn er geen vrijwilligers meer te vinden voor de stichting. Zonder die mensen is de stichting niet draaiende te houden.

Het SOGA behartigt de collectieve belangen van mensen met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte in Almere. Dat doet de stichting al 35 jaar. “Terugkijkend op wat wij als SOGA in de gemeente Almere allemaal bereikt hebben, mogen we daar trots op zijn en nemen wij na 35 jaar met weemoed afscheid”, staat in de meest recente nieuwsbrief van de organisatie. Voor het melden van klachten of problemen kunnen mensen vanaf januari bij de werkgroep ViP terecht. Voor hulp bij bijvoorbeeld aanvragen van een invalidenparkeerkaart kan men terecht bij de OCO.

Het overlegorgaan heeft onder meer bij de gemeente aan de bel getrokken toen de Kunstlinie Almere Flevoland vanwege de verbouwing van de Esplanade slecht bereikbaar was voor mindervaliden. Ook organiseerde het SOGA een speciale rondleiding door het stadscentrum. Politici, beleidsmakers en ontwikkelaars konden zo ervaren hoe toegankelijk het stadshart is voor mensen met een lichamelijke beperking.