Werkbedrijf Tomingroep wil een sociaal ontwikkelbedrijf worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Almere trekt daar, samen met de andere betrokken gemeenten, een half miljoen euro voor uit. De Tomingroep is nu vooral een grote werkgever voor mensen die niet aan de slag komen op de reguliere arbeidsmarkt. Er is weinig aandacht voor ontwikkelingstrajecten die arbeidsbeperkten helpen naar een gewone baan.

Daarom komt er nu een intensievere samenwerking tussen de gemeenten, de Tomingroep, het Werkgeversservicepunt (in Almere is dat Baangericht) en werkgevers in de regio. Doel is de instroom, doorstroom en uitstroom van mensen te verbeteren.

“Veel hangt af van die samenwerking. Als die goed is, kunnen we veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan een reguliere baan”, zegt algemeen directeur Ivo Korte van de Tomingroep. “De tijd is ook gunstig. Werkgevers zitten te springen om personeel en dat werkt nu ook in ons voordeel.”[image:https://script.omroepflevoland.nl/docs/211221_tomingroep2-1640093195.jpg]Doorstromen naar ‘gewone’ banen lukte niet
In 2015 werd de participatiewet ingevoerd. Er werd bezuinigd en gemeenten werden zelf verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Den Haag wilde dat arbeidsgehandicapten vanuit de sociale werkplaatsen zoveel mogelijk zouden doorstromen naar ‘gewone’ banen.

Werkgevers en overheid regelden op papier dat er 125.000 reguliere banen voor deze groep zouden komen. Maar dat is nooit gelukt. In de praktijk bleek het heel moeilijk om grote groepen te laten doorstromen. Er was nergens ervaring opgedaan en er was ook onvoldoende geld voor.

Inmiddels wil de Tweede Kamer een sociale werkvoorziening nieuwe stijl, waarbij dus vooral wordt ingezet op het verder ontwikkelen van mensen met een arbeidshandicap. Ook daarvoor is extra geld nodig. Of dit wordt geregeld in het nieuwe coalitieakkoord, is nog niet duidelijk.