Veilig Thuis Flevoland krijgt meer geld van de Flevolandse gemeenten. Dat laat wethouder Froukje de Jonge van Almere weten. Veilig Thuis Flevoland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. De organisatie krijgt 600.000 extra om achterstanden weg te werken en extra personeel in te kunnen zetten. “Het bedrag is voor Veilig Thuis om te doen waar ze voor zijn; de veiligheid van volwassenen en kinderen in de regio in de gaten houden.”

De zes gemeenten honoreren daarmee een verzoek van Veilig Thuis Flevoland. De organisatie vroeg in november om extra budget. Hard nodig, zegt De Jonge. Uit recente cijfers blijkt dat er vooral in Almere veel meldingen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens het CBS zijn er 880 meldingen per 100.000 inwoners. Enkel in de gemeente Zwijndrecht zijn er meer meldingen. “Dat is heel zorgwekkend”, zegt De Jonge. “Het geldt voor kindermishandeling en het geldt voor meldingen huiselijk geweld. Onder kindermishandeling valt ook huiselijk geweld, want kinderen die aanwezig zijn bij geweld tussen de ouders worden daardoor geraakt. Ook als het geweld niet direct tegen hen gericht was.”

Onderzoek
Waarom het aantal meldingen van kindermishandeling in Almere zo hoog is, is niet duidelijk. Daar doet de gemeente onderzoek naar. “We zien dat de hoogte verschilt per wijk, dus we doen onderzoek in die twee stadsdelen waar de cijfers het hoogst zijn.” De gemeente hoopt dat een verklaring voor het hoge aantal meldingen in die wijken dan ook handvatten biedt om de problemen aan te pakken.

“We weten dat er een aantal ’triggers’ zijn voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat zijn bijvoorbeeld problemen met schulden, stress, verslaving en werkloosheid. Vooral op het gebied van schuldenproblematiek scoren we in Almere hoog.” Daarnaast, zo denkt De Jonge, zou het hoge aantal meldingen te maken kunnen hebben met het hoge aantal jonge gezinnen in de stad.

De gemeente Almere zet er op in om het aantal meldingen te laten afnemen. “We hebben een heel programma waarin we allerlei verbeteringen concentreren op het gebied van aanpak. Begin maart gaan we daar de resultaten van evalueren. Er loopt een onderzoek naar de oorzaken, we hebben extra geld gegeven aan Veilig Thuis. En we vragen aandacht via campagnes om problemen aan de orde te stellen. Het is echt een hoofdpunt van ons beleid.”

Het extra geld voor Veilig Thuis Flevoland geldt ‘voor zolang het nodig is’, zegt De Jonge.