De gemeente Almere gaat vooraf niet streng toetsen of kleine tijdelijke bouwwerken op het Floriadeterrein aan de voorschriften voldoen. Dat betekent dat er gestart kan worden met de bouw van bijvoorbeeld tuinhuisjes, tiny houses en blokhutten. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bepaald.

De Floriade BV heeft de gemeente gevraagd of er minder streng getoetst kan worden voor de kleine tijdelijke bouwwerken op het terrein. Op die manier kan de doorlooptijd voor de vergunningen verkort worden.

De gemeente stemt in met het verzoek, maar verbindt er wel de voorwaarde aan dat er tijdens de bouw wel gecontroleerd wordt op de veiligheid. Een uitvoerder loopt mee om te kijken hoe het eraan toe gaat. Verder wordt er op basis van de bouwtekeningen bepaald of er een strengere toets moet komen. Deze systematiek is eerder toegepast tijdens de Floriade in Venlo.

Waarom is er zo’n haast?
De Floriade BV en de gemeente Almere moeten nog veel zaken regelen in relatief korte tijd. Over minder dan vier maanden gaat de wereldtuinbouwtentoonstelling van start. Tot nu toe zijn er twee landen die al een vergunning hebben gekregen voor hun inzendingen. Voor de verwachte dertig à veertig deelnemende landen moeten nog vergunningen geregeld worden als die worden aangevraagd. Ook het Veiligheidsplan voor het evenement is nog niet op orde. Dat geldt ook voor het Mobiliteitsplan en de aanbesteding van licht en audiovisuele installaties voor het evenement.

Druk neemt toe
Het college van burgemeester en wethouders ziet dat de druk op de organisatie van de Floriade toeneemt: “We werken keihard om de Floriade in een lastige tijd mogelijk te maken. Dat is niet eenvoudig met vele samenwerkende partijen.” Daarom overweegt het college ook andere manieren om de werkzaamheden op het Floriadeterrein te versnellen: “U kunt hierbij denken aan vrijstelling voor de Floriade voor werkzaamheden in de avonduren, nachten en weekenden. Daarnaast verkennen wij of er veilige mogelijkheden zijn om heiwerkzaamheden van een gebouw te starten, terwijl de toetsing van de bovenbouw van dit gebouw nog doorloopt. Ook kijken wij hoe we de interne toetsing verder kunnen versnellen. Een optie hierbij is het vooraf inhuren van extra capaciteit voor de maanden januari, februari en maart zonder al te weten of die capaciteit wel nodig.”