De gemeente Dronten stelt, net als andere Flevolandse gemeenten, subsidie beschikbaar voor ondernemers en verenigingen die kosten hebben moeten maken voor het controleren van coronatoegangsbewijzen.

Het geld is bedoeld voor ondernemers en verenigingen die tussen september en het einde van dit jaar QR-codes moesten checken bij een publiek toegankelijke plaats. Per publiek toegankelijke plaats kan er een maximumbedrag van 2000 euro worden aangevraagd.

Er is zo’n 108.000 euro beschikbaar voor de regeling. De gemeente hanteert het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 1 februari 2022 binnen zijn.

Het Rijk heeft voor de regeling in totaal 45 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat geld is tussen de gemeenten verdeeld door de Veiligheidsregio’s. De bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners.