Netbeheerder Liander wil het transformatorstation aan de Dronterweg in Dronten uitbreiden. Een deel van de uitbreiding is op het terrein van het naastgelegen natuurgebied. Ondanks dat er nog geen vergunning ligt voor het gebruik van dat gebied, mag de netbeheerder van het gemeentebestuur alvast beginnen met de bouw.

Liander startte begin november met de werkzaamheden en diende bij de gemeente een aanvraag in voor de bouw in het natuurgebied. Het college van burgemeester en wethouders mag een zogenaamde ‘gedoogtoestemming’ verlenen, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Volgens het gemeentebestuur is dat het geval.

De vergunning wordt onder meer verleend, omdat de gemeente een goed werkend elektriciteitsnet van belang vindt. Ook zijn er geen nadelige gevolgen voor natuur, milieu of landschap, constateert de gemeente.

Vertraging
Als de gemeente niet akkoord was gegaan, zou de bouw flink uitlopen. “Omdat de aannemer voor het komende jaar al vol zit, vanwege schaarse capaciteit van technici, geeft dit een risico op vertraging die tot meer dan een jaar kan oplopen”, aldus het gemeentebestuur.