Vrijwel alle bedrijfspanden aan de westzijde van De Noord in Dronten worden verruild voor woningbouw. Dat laat de gemeente Dronten weten. Voor bijna alle gebouwen blijken serieus geïnteresseerden te zijn. Uitzonderingen zijn volgens de gemeente het kantoor van OFW en het deel met de Praxis, Gym-In, Jysk en Leen Bakker.

De gemeente streeft al langer naar een nieuwe invulling van De Noord tussen het station en het centrum. Voor De Noord 53 tot en met 59 (It’s Kringloop, Bol van Staveren en technische groothandel Post) ligt inmiddels een principeverzoek voor woningbouw.

93 woningen
Projectontwikkelaar Bouwsaam uit Almere en bouwbedrijf Mateboer willen daar 28 woningen met een tuin bouwen, 65 appartementen, vier commerciële ruimten en een parkeerkelder. De gemeente schrijft dat er inmiddels overeenstemming is tussen de huidige eigenaar – Bol van Staveren – en de projectontwikkelaar over de verkoop van de grond.

Het liefst ziet de gemeente langs De Noord woningbouw met op de begane grond bedrijven. Aan de oostzijde van De Noord, bijvoorbeeld op de locatie van Rikken Meubelen, zijn ook op de begane grond woningen toegestaan. Aan de westzijde mag dit volgens het bestemmingsplan niet.

Woningen op begane grond
Toch kiezen Bouwsaam en Mateboer voor het gedeelte van It’s Kringloop, Bol en Post voor woningen op de begane grond. Zij willen volgens de gemeente samen met Bol nog vóór de jaarwisseling naar de notaris om de akte te laten passeren. Voorwaarde is wel dat de gemeente Dronten akkoord is.

Het gemeentebestuur heeft nu toegezegd dat woningbouw op de begane grond in principe toch mag: “Want we moeten constateren dat er onvoldoende vraag is naar kantoor- of bedrijfsruimte die hier passend is. Voor de gronden met de bestemming kantoren in Businesszone Delta is ook nauwelijks vraag.” Daarentegen is er wel grote behoefte aan woningen.

Als het aan de gemeente ligt, wordt De Noord een aantrekkelijke wandel- en fietsroute tussen het station en het centrum. Door geen woningen toe te staan, moest die route levendig worden. De gemeente laat dat principe nog niet helemaal los, want in de toekomst mogen er alsnog bedrijven komen.

Risico op leegstand
B en W verwachten dat het loslaten van het uitgangspunt van bedrijven op de begane grond leidt tot het versneld ontwikkelen van De Noord: “Want projectontwikkelaars en beleggers bouwen niet bij een groot risico op leegstand.”

Die ervaring deed de gemeente ook al op bij het laatste appartementengebouw in het Heuvelpark. Dit project kwam maar niet van de grond: “Totdat de gemeente het uitgangspunt van geen woonruimte op de begane grond losliet.”