Bioboer Krispijn van den Dries uit Ens houdt dit jaar de jaarlijkse boerentroonrede. Tijdens de online Biokennisweek staat hij onder meer stil bij de nieuwe minister van landbouw. Ook deelt de bio-dynamische boer uit Ens zijn visie op de toekomst van de landbouw.

Van den Dries hoopt dat de nieuwe minister, Henk Staghouwer, meer in zal zetten op ketenverkorting (minder afstand tussen producent en consument, red.) en het mogelijk maken van een natuurvriendelijkere vorm van landbouw. Agrariƫrs moeten in de toekomst nog wel een goede boterham kunnen verdienen, zegt de teler uit Ens.

Van den Dries wil dat de agrarische sector meer gaat aansluiten bij de manier van landbouw die hij al hanteert in zijn bedrijf. Hij teelt bijvoorbeeld zelf niet alleen gewassen die uiteindelijk naar de consument gaan, maar ook gewassen die de vogel- en insectenstand rond zijn bedrijf verbeteren. Op die manier wil hij een soort groene oase zijn in het akkerbouwgebied bij Ens.

De boerentroonrede is na vanavond te bekijken via YouTube.