Flevoland kende het afgelopen jaar de sterkste bevolkingsgroei van alle Nederlandse provincies. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er per 1000 inwoners van de provincie zo’n 15 mensen bijkwamen. In absolute cijfers kwamen er ruim 6000 Flevolanders bij, waardoor de provincie nu ruim 434.000 inwoners telt.

Alle zes gemeenten in Flevoland zagen hun inwonertal in 2021 toenemen. In Noordoostpolder en op Urk bleef de groei naar verhouding het meest achter, in Dronten kwamen er relatief de meeste mensen bij met 22 per 1000 inwoners. In die gemeente werden vorig jaar verhoudingsgewijs ook de meeste woningen opgeleverd.

[localfocus:https://localfocuswidgets.net/61d3d9419b6b8]

In Almere was de absolute groei het sterkst met 3000 extra inwoners (14 per 1000 inwoners), maar de gemeente groeide naar verhouding niet het hardst binnen Flevoland. Wel had Almere de hoogste bevolkingsgroei van de twintig grootste gemeentes, gevolgd door Amsterdam, Eindhoven en Tilburg.

[localfocus:https://localfocuswidgets.net/61d3e1b124f4b]

Oorzaken groei
De bevolkingsgroei in Flevoland heeft onder meer te maken met het feit dat de inwoners relatief jong zijn. Daardoor zijn er meer geboortes dan overlijdens. Ook verhuisden meer mensen vanuit andere gemeenten naar Flevoland dan er vertrokken. Verder waren er meer immigranten dan er Nederlanders naar het buitenland vertrokken.

Landelijke cijfers
In 47 Nederlandse gemeenten daalde het aantal inwoners vorig jaar, terwijl dat er een jaar eerder nog 61 waren. Vooral in de noordelijke provincies hadden minder gemeenten te maken met bevolkingskrimp. De hele Nederlandse bevolking groeide met rond de 118.000 tot bijna 17,6 miljoen inwoners, schat het CBS.