Om discriminatie tegen te gaan, is het vooral belangrijk om mensen een kijkje te geven in elkaars wereld. Dat zegt de nieuwe directeur van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, Marloes Huijsen uit Dronten. “Het is zaak om de mens achter een hokje te leren kennen. Tegen wie heb ik het nou eigenlijk?”

Marloes Huijsen is de opvolger van Arja Kruis, die in juni plotseling overleed. Marloes werkte al bij het Bureau Gelijke Behandeling, waar ze onderzoeker was en meewerkte aan projecten. Ze gaf onder meer gastlessen op scholen. “Om het werk van Arja te kunnen voortzetten, dacht ik: ‘Dan ga ik het doen’. Het voelde goed om het op me te nemen, ook omdat ik al heel veel wist van de organisatie.”

Aantal meldingen neemt toe
Het aantal meldingen van discriminatie neemt toe, weet Huijsen. “Dat heeft verschillende oorzaken. Er is een verharding van het maatschappelijk debat. De grens van wat je kunt zeggen, lijkt steeds verder op te schuiven. Dat zie je terug in de meldingen. Daarnaast staan er meerdere groepen op die zeggen ‘Wij zijn er zat van, genoeg is genoeg’. Ze spreken zich meer uit.” Door de aandacht voor discriminatie melden zich ook meer mensen bij het Bureau Gelijke Behandeling.

Na een melding onderzoekt het Bureau wat er is gebeurd en wat de medewerkers daarin kunnen betekenen. “We begeleiden de melder en gaan ook in gesprek met de andere partij, om te kijken of we het met elkaar kunnen oplossen. Het kan betekenen dat je in een klachtenprocedure terechtkomt en naar het College van de Rechten van de Mens stapt om daar een oordeel te vragen. Discriminatie is een lastig onderwerp, je moet er veel juridische kennis voor hebben.”

In het nieuwe jaar wil het Bureau Gelijke Behandeling zich nog meer richten op jongeren. “We willen online meer zichtbaar zijn, zodat jongeren ons beter kunnen bereiken.” Ook wordt er meer samenwerking gezocht met belangenorganisaties. “Omdat er groepen in de samenleving zijn die nog weinig melden, terwijl we weten dat ze daar veel discriminatie ervaren. Dan kunnen we de gemeenten en de provincie beter duidelijk maken wat er speelt.”