In december zijn in Flevoland 42 procent meer sterfgevallen geweest dan voor deze maand was verwacht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Flevoland staat daarmee in de top drie van provincies met de meeste oversterfte in december. Landelijk overleden in de laatste maand van 2021 27 procent meer mensen dan verwacht. Alleen in Zeeland (+55 procent) en in Limburg (+43 procent) was de oversterfte nóg hoger dan in Flevoland.[image:https://script.omroepflevoland.nl/docs/oversterfte-in-december-1641552014.jpeg]De oversterfte is voor een flink deel te verklaren door de coronagolf die in november en december over Flevoland spoelde. In december zijn in Flevoland officieel zo’n 32 coronasterfgevallen aan de GGD gemeld en via het RIVM naar buiten gebracht. Maar dit getal is sowieso een onderschatting, omdat coronasterfgevallen niet meldingsplichtig zijn aan de GGD. Dat is volgens Ruben van Gaalen van het CBS de reden dat de oversterftecijfers van zijn instituut en het ‘officiële’ aantal coronasterfgevallen volgens de GGD-definitie behoorlijk uiteen lopen.

[tweet:https://twitter.com/rubenivangaalen/status/1477953059758223367]

Over een aantal maanden kan het CBS meer zeggen over het werkelijke aantal mensen dat in december is overleden door COVID-19. Dan worden namelijk de doodsoorzaakverklaringen geanalyseerd. Deze worden na een overlijden opgesteld door schouwartsen en doorgestuurd naar het CBS. In februari of maart worden deze gegevens op een rij gezet voor de nu achterliggende periode.

Hoeveel Flevolanders stierven er per week?
In week 48 overleden 79 Flevolanders, 69 Flevolanders stierven in week 49, 80 Flevolanders zijn gestorven in week 50, 69 provinciebewoners in week 51 en naar schatting 66 mensen zijn overleden in week 52. Voor die laatste week zijn nog niet alle overlijdensberichten binnen, en het CBS publiceert voor die week daarom een geschat aantal.

[localfocus:https://localfocuswidgets.net/61d7df7b86dab]

Op basis van de bevolkings- en leeftijdsopbouw van Flevoland verwachtte het CBS eigenlijk zo’n 52 wekelijkse sterfgevallen als er geen corona zou zijn geweest. In 2019 bijvoorbeeld schommelden de sterftecijfers voor deze weeknummers in Flevoland zo rond de 50 wekelijkse overledenen.

Ook rond een-na-laatste jaarwisseling hoge oversterfte
Ook rond de jaarwisseling ’20-’21 was in diverse weken sprake van flinke oversterfte. Toen piekte het aantal sterfgevallen met 89 in week 53, met 85 in week 2, 82 in week 1 en met 79 in week 49. Die weken vielen rond het hoogtepunt van de tweede coronagolf in Flevoland.