Flevolanders ademden vorig jaar schonere lucht in dan het jaar ervoor. De uitstoot van schadelijke stoffen als stikstofdioxide en fijnstof neemt al een paar jaar achtereen af, blijkt uit een rapport van het RIVM. Ook in 2020 zette die trend door.

Elk jaar analyseert het RIVM de luchtkwaliteit aan de hand van de concentraties stikstofdioxide en fijnstof. Stikstofdioxide wordt voornamelijk uitgestoten door het verkeer. Ook fijnstof komt in het verkeer vrij, en rondom veehouderijen worden ook vaak hogere concentraties gemeten. Beide stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid.

De verbetering van de luchtkwaliteit ging vorig jaar extra snel en dat komt volgens het RIVM vooral door corona. In de eerste maanden van de pandemie ging er minder verkeer de weg op en ook de economie stond op een lager pitje. Het RIVM verwacht voor de komende jaren een verdere daling.

Hoewel de uitstoot in Nederland gemiddeld afneemt, zijn er op lokaal niveau grote verschillen. De concentratie stikstofdioxide is in de Randstad twee keer zo hoog als in de noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen. De meeste fijnstof werd gemeten in Amsterdam en in gebieden met intensieve veeteelt in onder andere Noord-Brabant.

[localfocus:https://localfocuswidgets.net/61c1a2c4050db]