In Flevoland zijn de afgelopen drie weken, wekelijks ruim zeventig inwoners overleden. Daarmee is er in die weken sprake van iets meer dan vijftig procent oversterfte. Er overlijden anderhalf keer meer mensen dan verwacht zou worden ten opzichte van de jaren voor de coronapandemie, meldt het CBS.

In week 47 overleden 75 Flevolanders, 77 Flevolanders stierven in week 48, en naar schatting 73 mensen zijn overleden in week 49. Voor die laatste week zijn nog niet alle overlijdensberichten binnen, en het CBS publiceert voor die week daarom een geschat aantal. Op basis van de bevolkings- en leeftijdsopbouw van Flevoland verwachtte het CBS eigenlijk zo’n 48 wekelijkse sterfgevallen als het geen coronajaar zou zijn. In 2019 bijvoorbeeld schommelden de sterftecijfers voor deze weeknummers in Flevoland zo rond de vijftig wekelijkse overledenen.

[localfocus:https://localfocuswidgets.net/61bc7f330bd98]

De oversterfte is voor een flink deel door de huidige coronagolf te verklaren. De laatste maand zijn in Flevoland officieel zo’n dertig coronasterfgevallen gemeld. Maar dit getal is sowieso een onderschatting, omdat coronasterfgevallen niet meldingsplichtig zijn aan de GGD.

Niet elke coronadode is momenteel in beeld als wekelijks de coronacijfers worden gepubliceerd. Pas over enkele maanden kan het CBS melden hoeveel coronasterfgevallen er precies zijn vastgesteld in Nederland en in Flevoland. Tot die tijd is alleen duidelijk dat er nu dus sprake is van behoorlijke oversterfte in Flevoland.

Ook vorig jaar hoge oversterfte
Ook rond de jaarwisseling ’20-’21 was in diverse weken sprake van flinke oversterfte. Toen piekte het aantal sterfgevallen met 89 in week 53, met 85 in week 2, 82 in week 1 en met 79 in week 49. Die weken vielen rond het hoogtepunt van de tweede coronagolf in Flevoland.