De politie wil vrijdagavond voor de persconferentie over de coronamaatregelen korte tijd het werk neerleggen. Leden van de politiebonden worden opgeroepen om bijeen te komen in een vakbondsbijeenkomst van maximaal een uur.

De actie is uit protest tegen de “veel te hoge werk- en roosterdruk waaraan politiemedewerkers nu al jaren blootgesteld worden”, aldus de politiebonden. Tijdens de bijeenkomst worden leden bijgepraat over een gesprek dat de bonden woensdag hadden met minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. Voor 6 februari willen de bonden van de minister een “harde toezegging op een aantal thema’s. Op basis van deze reactie worden verdere besluiten genomen over de voortgang van het actietraject.”

Minister Yeşilgöz zei woensdag dat zij ziet dat de politiecapaciteit onder druk staat. Ze beloofde dat ook te bespreken in het kabinet. Door het capaciteitstekort staat onder andere de inzet van wijkagenten in Flevoland onder druk.