Hogeschool Aeres in Dronten zoekt naar een meetmethode om de bodemdichtheid in kaart te brengen. Dat is belangrijk om de landbouwgrond in goede conditie te houden. Zware landbouwmachines, bouwplannen en hevige regenval zorgen ervoor dat de bodem inklinkt of ‘verdicht’. En dat kan allerlei negatieve gevolgen hebben, zoals mislukte oogsten.

Maar een methode om te meten hoe de bodem er aan toe is, zonder de grond te beschadigen is er niet. Daarom heeft hogeschool Aeres in een hal aan de Wisentweg in Dronten een bak aangelegd van twintig meter lang, zes meter breed en anderhalf meter diep. De bak is gevuld met zand, klei en organisch materiaal. Ook is er een systeem aangelegd om de grond nat te maken. Daarmee wordt de bodem nagebootst en kan worden gemeten wat veelgebruikte landbouwmachines met de bodem doen. “Maar dat is nogal lastig, want we hebben geen idee wat er nou exact in die bodem gebeurt”, zegt Svenja Hagedoorn van de Hogeschool Aeres.

[image:https://script.omroepflevoland.nl/docs/211228_NHN_bodemdichtheid5_thumb_6F992D152EFF6E37C12587B900484E9E-1640697584.jpg]

Bodemverdichting al jarenlang een probleem
Bodemverdichting is al meer dan tien jaar in beeld als probleem voor de landbouw. Toch heeft het volgens Hagedoorn heel lang geduurd voordat er naar een oplossing werd gezocht. “Die urgentie is er nu wel omdat we nu meer merken dat het zijn effect gaat hebben in de landbouw. En anderzijds worden de machines steeds groter.” Het gevolg daarvan is dat de bodem sneller verdicht, water minder goed weg kan en dat daardoor de gewassen niet of minder snel groeien en ziektes makkelijker verspreiden.

De studenten van Aeres gaan nu meten hoeveel bodemdruk een bepaald type landbouwmachine veroorzaakt. “En dat kunnen we in het lab vertalen naar een mate van bodemverdichting. Eigenlijk is het een soort van pionierswerk omdat er nog zo weinig exacte gegevens bekend zijn”, aldus Hagedoorn.

[image:https://script.omroepflevoland.nl/docs/211228_NHN_bodemdichtheid2_D9AA434F7EB11F6BC12587B900484EA0-1640697212.jpg]

Leuk maar uitdagend onderzoek
In samenwerking met de Universiteit van Utrecht en Twente wordt bekeken of röntgenapparaten of CT-scanners de bodemdichtheid in kaart kunnen brengen. Maar daarbij is nog steeds het probleem dat er een stuk bodem naar de machine moet en het onderzoek niet op de plek waar de landbouwmachine rondrijdt, kan plaatsvinden. Dat maakt het onderzoek van Hogeschool Aeres leuk maar zeer uitdagend, zegt Hagendoorn. Uiteindelijk hopen de studenten een meetmethode te ontdekken. “Dat zou natuurlijk wel onze heilige graal zijn. Dat is het ideale doel waar we naar toewerken”, besluit Hagedoorn.

[oproep]In onze rubriek Na Het Nieuws besteden we aandacht aan onderwerpen die eerder in het nieuws zijn geweest. We kijken terug met de kennis van nu en willen weten wat het nieuws van toen heeft betekend of heeft gebracht.[/oproep]