Flevolandse veldboonboeren willen extra subsidie ter compensatie van het verlies dat ze nu lijden, omdat ze de bonen met verlies moeten verkopen. Veldbonen uit het buitenland zijn goedkoper en daarom willen bonenverwerkers te weinig aan de boeren betalen, zeggen de boeren.

De boeren doen sinds 2019 mee aan het pilotproject FlevoVeldboon van de provincie, waarin de teelt en de verwerking van veldbonen wordt gestimuleerd, om zo de kennisvoorsprong te behouden. Maar dat moet niet ten koste gaan van hun inkomen, zegt FlevoVeldboon-boer Henk Janknegt.

De wereldmarktprijs ligt te laag voor Nederlandse telers, waardoor er volgens de Flevolandse boeren niets verdiend kan worden aan de teelt van de eiwitrijke bonen. “Het verlies is tussen de 600 tot 1000 euro per hectare”, zegt Henk Janknegt.

Subsidie voor eiwitrijke gewassen
In andere Europese landen krijgen landbouwbedrijven steun van de overheid als zij eiwitrijke gewassen telen. “Dat is in Nederland niet zo”, zegt Janknegt, “wij hebben altijd een concurrentienadeel.” Volgens hem moeten de boeren een bijdrage krijgen van overheden om zo te komen tot een zogenoemde eiwittransitie. “Wij roepen de nieuwe minister van Landbouw op om met de primaire sector in gesprek te gaan om te komen tot een goede teelt die voor akkerbouwers rendabel kan zijn.”

Voor het project is eerder al subsidie beschikbaar gesteld door de provincie, maar volgens Janknegt is deze vooral gebruikt voor onderzoek naar de mogelijkheden en communicatie rondom het project. “Uiteindelijk kwam er weinig tot geen geld bij de producenten”, legt hij uit. Die subsidie loopt sowieso dit jaar af, maar de FlevoVeldboon-boeren willen doorgaan met de teelt. Maar dat kan alleen met die extra subsidie van de provincie, zegt de akkerbouwer.

De veldboonboeren wisten vooraf dat het project geen winst zou geven. “Daarmee hebben we ingestemd voor het jaar 2021”, legt Janknegt uit. “Maar het project is nu verlengd en de afnemer komt weer niet met een kostendekkende prijs. We zien nog geen perspectief dat wij in de toekomst winst gaan draaien.”

Lasten betalen
De boeren uit Flevoland willen dat lokaal geteeld voedsel ook een waarde krijgt. De veldbonen zijn goed voor de biodiversiteit en de bodem. En ze halen bovendien stikstof uit de lucht. “Maar het moet ons uiteindelijk wel een inkomen opleveren”, zegt de akkerbouwer. “Het was de bedoeling dat dat op korte termijn zou gebeuren en dat lijkt niet zo.”

Janknegt is enthousiast over de bonenteelt en wil ook aan de vraag voor de bonen voldoen. “Maar uiteindelijk moeten wij ook aan het eind van het jaar onze lasten betalen. Dat is nu niet mogelijk.”

De provincie was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.