Basisscholieren konden maandag voor het eerst weer naar school. Door de lockdown hadden de kinderen een week langer vakantie. Volgens directeur Bianca Bakker van bassischool Horizon in Lelystad is iedereen blij om weer op school te zijn: “Het is fantastisch. Iedereen komt huppelend over de drempel.”

De meeste kinderen hebben 3 weken vakantie gehad, voor sommige kinderen duurde het nog langer omdat ze daarvoor in quarantaine zaten. “Vooral als ik een rondje loop door school zie ik hoe warm de kinderen worden ontvangen en hoe blij ze zijn om elkaar weer te zien.”

Op de scholen moeten nog wel de basismaatregelen in verband met corona in acht worden genomen. Daarnaast worden kinderen van groep 6 tot en met 8 dringend geadviseerd om op de gang een mondkapje te dragen. Dat zorgt op de Horizon niet voor veel problemen: “Over het algemeen wordt er goed geluisterd naar het dringende advies. Wij helpen waar we kunnen door mondkapjes bij de ingang neer te leggen en in de keuken als iemand hem is vergeten.”[image:https://script.omroepflevoland.nl/docs/220110_Horizon_4-1641830370.jpg]Ventilatie
Op veel scholen was de ventilatie de afgelopen jaren niet goed. Uit onderzoek blijkt dat meer dan een kwart van de scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs niet voldoet aan de normen voor voldoende gezonde lucht in de lokalen. Vaak spelen de problemen in schoolgebouwen die tientallen jaren oud zijn. De Horizon, een school van meer dan 40 jaar jaar oud, valt daar ook onder.

Gelukkig is dat aan het einde van de week geen probleem meer. Tijdens de kerstvakantie is namelijk gestart met het aanleggen van een nieuw ventilatiesysteem, dat bijna klaar is. “In de vakantie zijn ze bezig geweest in de klassen en nu vooral op het dak. Er zijn grote ventilatie-units op het dak gezet, het dak moest daarvoor verstevigd worden. Nu zal de lucht ontzettend gaan verbeteren.”

Subsidie vanuit Rijk
Om scholen een financiële steun in de rug te bieden zodat zij de ventilatie kunnen verbeteren, heeft het Rijk vanaf oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 subsidie beschikbaar gesteld. Schoolbesturen kunnen via de gemeente een aanvraag doen. Basisscholen kunnen tot maximaal 30 procent van de kosten vergoed krijgen. Voor de huidige periode is 200 miljoen euro vrijgemaakt.

Flevolandse scholen
Er zijn geen precieze cijfers hoeveel scholen in Flevoland gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling. De gemeente Zeewolde laat weten dat er één aanvraag is binnenkomen van een school dat die ook is goedgekeurd. Desondanks heeft de school afgezien van de subsidie omdat er geen geld was voor de overige 70 procent die besteed kan worden voor het verbeteren van de ventilatiemogelijkheden.

De gemeente Almere meldt dat zeven basisscholen subsidie hebben aangevraagd en daadwerkelijk hebben ontvangen. Het totale subsidiebedrag voor deze scholen samen is 390.000 euro.

Zorgen over omikron
Naast het basisonderwijs zijn ook de scholen in het voortgezet onderwijs vandaag weer opengegaan. Ook daar is blijdschap, maar wel leven er nog altijd veel zorgen over coronabesmettingen, zeker nu de extra besmettelijke omikronvariant van het virus zich snel over het land verspreidt.

“Wat dat betreft houden we ons hart wel vast”, zegt een woordvoerder van de Almeerse Scholen Groep. “We zitten in Almere al met een enorm lerarentekort, leraren die uitvallen vervangen is heel lastig.” Op de eerste dag na de vakantie zijn alle 47 aangesloten scholen gewoon volgens plan opengegaan. “Ik heb niks gehoord over grote problemen. Het kan wel zijn dat hier en daar een klas moet worden samengevoegd.”