Een deel van de Middendreef in Lelystad wordt de komende week afgesloten. Het gaat om het stuk net voor de afslag naar de Grietenij, vanaf de Larserdreef gezien. De dreef gaat maandag dicht en wordt uiterlijk vrijdag weer opengesteld.

De afsluiting is nodig vanwege de bouw van de Campusbrug. Voor die brug moeten heipalen de grond in. De werkzaamheden hebben voor fietsers geen gevolgen. Bedrijven, scholengemeenschap Porteum en de straten Het Bildt en Grietenij blijven bereikbaar, meldt de gemeente.

Verkeer richting Triade Vitree en Porteum kan omrijden via de Zuigerplasdreef en Gordiaandreef. Dat geldt ook voor verkeer van en naar het station en naar de Grietenij, Tjalk en Landstrekenwijk. De laatstgenoemde wijk is ook bereikbaar via de Larserdreef en Salland.

[Image:https://script.omroepflevoland.nl/docs/Omleidingskaartje-1639142918.png]