De coronamaatregelen zetten de verhoudingen in de gemeenteraad van Lelystad dinsdagavond weer op scherp. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad kiest ervoor fysiek te vergaderen, maar dat zorgde voor grote onvrede bij sommige andere partijen. Met name Emiel van der Herberg (PvdA) trok fel van leer.

Zijn partijgenoot Rob Ros was er niet. “Net als twee weken geleden, omdat we hier fysiek bijeen zijn. Ieder raadslid heeft een eigen afweging te maken tussen persoonlijke veiligheid en plichtsbesef. En ieder van ons heeft een andere thuissituatie, de ene kwetsbaarder dan de andere. Rob kiest er zeer terecht voor om zijn naasten niet aan extra risico bloot te stellen. En in zijn situatie zou waarschijnlijk een ieder van ons diezelfde afweging hebben gemaakt.”

Van der Herberg vindt het schandalig dat dit zo gaat. “We hebben de middelen om digitaal te vergaderen. Dat is omslachtig, dat is vervelend, maar het kan, andere gemeenten doen het massaal en wij hebben het ook gedaan. Een kleine meerderheid in deze raad volhardt echter in het fysiek vergaderen. Wij vinden dat de gemeenteraad een voorbeeldfunctie heeft, maar daarover kun je wellicht van mening verschillen. Vanavond is er echter meer aan de hand. Vanavond worden gekozen volksvertegenwoordigers gedwongen zichzelf uit te sluiten van hun belangrijke taak, en dat is een democratische schande. En ik vind dat ook de fatsoensnormen te buiten gaan.”

Bezinning
Van der Herberg gaf aan onder protest aanwezig te zijn bij de raadsvergadering en kreeg daarin bijval van ChristenUnie en D66.

Sanne de Wilde (D66) riep zijn mederaadsleden op de komende periode van het kerstreces te gebruiken hier nog eens over na te denken en op te bezinnen, en vroeg tegenstanders van het digitaal vergaderen hun beslissing te heroverwegen. Burgemeester Mieke Baltus vroeg de verschillende partijen elkaar de komende periode nog eens op te zoeken en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

[oproep]Dit artikel is geschreven door verslaggever Kees Bakker. Hij focust zich dit jaar voor Omroep Flevoland en Radio Lelystad op Lelystad. Voor tips: kees.bakker@omroepflevoland.nl[/oproep]

[https://twitter.com/evdherberg/status/1473392909286363147?s=20]