De gemeente Lelystad gaat vijftig procent van het aantal gastouders in de stad laten controleren. Volgens wethouder David de Vreede is het verschil in kwaliteit onderling groot en wordt het aantal inspecties daarom opgeschroefd. De gemeente trekt daar komend jaar 32.000 euro extra voor uit.

Gastouders worden op het moment dat ze zich registreren getoetst op verschillende kwaliteitseisen. Daarnaast wordt er jaarlijks via een steekproef een inspectie gehouden. Wettelijk is vastgelegd dat jaarlijks minimaal 5 procent van het aantal gastouders moet worden gecontroleerd. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om toezicht te houden op de kinderopvangorganisaties en eventueel te handhaven als er niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. In Lelystad doet de GGD dat voor de gemeente.

Hoeveel procent van de gastouders de gemeente Lelystad de afgelopen jaren precies heeft laten controleren via de steekproef, kon een woordvoerder maandag niet zeggen. Volgens de woordvoerder werd er in elk geval voldaan aan de minimale 5 procent. Het komende jaar wordt het percentage in Lelystad dus flink verhoogd vanwege de onderlinge verschillen in kwaliteit. Volgens de woordvoerder gaat het daarbij bijvoorbeeld om te grote groepen kinderen die door te weinig volwassenen worden begeleid.