Inwoners van Lelystad mogen meedenken over de invulling van een nieuw deel van Warande. Het gaat om het gebied Groot Nooten. Daarin komen ongeveer 300 kleine woningen.

Een aantal jaar geleden beloofde de gemeente aan de bewonersvereniging dat zij bij de invulling van het gebied betrokken zouden worden. De bewonersvereniging bestaat niet meer. De gemeente geeft desondanks aan dat ze graag de bewoners van Warande wil laten meedenken over de plannen.

Een deel van de plannen ligt wel al vast. Bijvoorbeeld hoeveel en wat voor woningen er komen. Ook is al bepaald dat er een groene verbindingszone door het gebied zal lopen, om het Elzenpark met het Esdoornpark te verbinden. Ook de financiële begroting zal niet meer aangepast worden.

Maar hoe die verbindingszone eruit moet komen te zien, daarover hoort de gemeente graag de ideeën van inwoners. Ook over de invulling van sportmogelijkheden, of juist speelplekken kan meegepraat worden. Daarnaast hoort de gemeente graag of inwoners een voorkeur hebben voor bepaalde kleuren voor de gevels van woningen.

Alle opmerkingen en ideeën worden dan door de gemeente verzameld en intern besproken. Voor zover het mogelijk is worden ze ook verwerkt in het definitieve ontwerp. Eind januari zal de gemeente op haar site melden wat er met de inbreng is gebeurd.

Het meepraten over de plannen kan op 19 januari. Om 15.30 uur is er eerst een korte presentatie van de stedenbouwkundige. Die vertelt hoe de plannen tot stand zijn gekomen en wat er al vastligt. Daarna kunnen inwoners hun zegje doen. De bijeenkomst is digitaal. Geïnteresseerden kunnen zich tot 12 januari aanmelden via grootnooten@lelystad.nl.

Het gebied Groot Nooten: [Image:https://script.omroepflevoland.nl/docs/211222_GrootNooten_pijl-1640200904.jpg]