De gemeente Lelystad heeft van het Rijk een miljoen euro subsidie gekregen om betaalbare woningen te bouwen voor zogenoemde aandachtsgroepen.

Het gaat onder meer om arbeidsmigranten, statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuislozen en studenten. Deze groepen komen nu moeilijk aan woonruimte. Het geld uit de ‘regeling huisvesting aandachtsgroepen’ moet daar verandering in brengen.

Wethouder Adam Elzakalai is blij met de subsidie. Hij spreekt van een mooie extra impuls voor Lelystad.