Het nieuwe kabinet neemt nog geen besluit over de opening van Lelystad Airport. Dat meldt de NOS naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord, dat woensdagmiddag in Den Haag is gepresenteerd.

De coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 zegt dat het nog geen besluit kan nemen, omdat eerst duidelijk moet zijn wat de situatie is met Schiphol. De nationale luchthaven beschikt niet over een natuurvergunning en moet mogelijk tot twintig procent van het aantal vliegbewegingen schrappen om aan de normen voor de uitstoot van stikstof te voldoen. Het is aan het nieuwe kabinet om hierover een besluit te nemen.

Het regeerakkoord zegt over de luchtvaart dat het de knooppuntfunctie (hub-functie) van Schiphol wil behouden, maar dat er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. “Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub-functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvlieg
routes in ogenschouw nemen”, staat in het regeerakkoord te lezen.

Stikstofprobleem
De luchtvaart moet in elk geval een bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide, met 60 procent in 2030, en stikstofoxide. Voor klimaat en de aanpak van stikstof worden fondsen van totaal 60 miljard euro opgezet. De aanpak van het stikstofprobleem in Nederland is één van de belangrijkste prioriteiten van het kabinet. Het probleem is al bekend sinds de Raad van State in mei 2019 bepaalde dat de regels voor de compensatie van de stikstofuitstoot (de Programmatische Aanpak Stikstof, kortweg PAS) juridisch rammelden. Het vorige kabinet heeft het in 2020 niet kunnen oplossen. Na de val van Rutte III werd het onderwerp door de Tweede kamer controversieel verklaard. Dat gold ook voor elk besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport.

Komend voorjaar verdere uitwerking
Het kabinet werkt het stikstofprobleem en andere onderwerpen als de woningmarkt en landbouw uit in aparte beleidsprogramma’s. De nieuwe regering zal volgens informateur Wouter Koolmees (D66) pas komend voorjaar met een nadere uitwerking komen, die vervolgens met de Tweede Kamer wordt besproken. Het nieuwe kabinet wil ruimte bieden aan meer discussie met de Kamer. Zo kan de oppositie meer dan voorheen met alternatieve voorstellen komen.

Actiegroepen doen oproep aan kabinet
De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) doen een oproep aan het kabinet om Lelystad Airport vooral niet te openen. “We roepen Kabinet en Kamer op tot intelligent nadenken over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. En daarbij het welzijn van burgers en hun leefomgeving centraal te stellen. De luchtvaart is er voor Nederland en niet andersom”, zegt Leon Adegeest in een persbericht.