Het Rijk trekt 2,2 miljoen euro uit voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied in Lelystad. Dat meldt de gemeente. In de toekomst moeten rond het station 525 nieuwe woningen en een aantal kantoren komen.

Het geld komt uit een potje van het Rijk dat is bedoeld om de woningbouw te versnellen en betaalbaar te houden. Het gaat om de zogeheten ‘woningbouwimpuls’. De gemeente moest voor oktober een aanvraag indienen om voor een rijksbijdrage in aanmerking te komen.

Plannen stationsgebied
Het plan van de gemeente is om het stationsgebied te betrekken bij de binnenstad. Het gaat vooral om het gebied achter de rechtbank, waar met name hoogbouw moet komen. De nieuwe woningen zijn bedoeld voor inwoners van Lelystad, mensen buiten de gemeente en voor zowel starters als senioren. Naast de woningbouw wordt gewerkt aan meer groen rond het station.

Gebakkelei over aantal woningen
De ontwikkeling van het stationsgebied zorgde lange tijd voor veel discussie in de gemeenteraad. Oorspronkelijk was het idee om 600 woningen te bouwen, plus 75 huizen aan de westzijde van de Zilverparkkade. Daardoor zou Lelystad aanspraak kunnen maken op een subsidie van vijf miljoen euro. Een aantal partijen in de gemeenteraad vond 600 huizen te veel.

Uiteindelijk kwam in juli dit jaar een compromis tot stand voor 525 woningen. Wethouder Elzakalai sprak toen al de hoop uit dat dat aantal genoeg was om extra geld van het Rijk te krijgen.