Het gebruik van lachgas wordt verboden in de gemeente Noordoostpolder. Wanneer gebruikers betrapt worden, levert het ze een boete van 150 euro op. Het lachgasverbod is opgenomen in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV), meldt de gemeente donderdag.

Met het besluit hoopt de gemeente het gebruik van lachgas als roesmiddel zoveel mogelijk te ontmoedigen. Politie en boa’s kunnen alleen controleren op openbare plaatsen en niet bij mensen thuis. “Handhaving is natuurlijk slechts een sluitstuk, bedoeld als mensen de regels niet naleven”, zegt burgemeester Roger de Groot. “Ik hoop dat mensen, vooral jongeren, zich bewust worden van de risico‚Äôs van het gebruik van lachgas en er uit eigen beweging mee stoppen, of niet aan beginnen.”

Lachgas is vooral bij jongeren populair. Het gebruik is alleen slecht voor de gezondheid. Het veroorzaakt duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Op de langere termijn kan het gebruik onder meer leiden tot hersenschade en een dwarslaesie.

Het Rijk werkt aan een landelijk verbod op het recreatief gebruik van lachgas. Waarschijnlijk wordt het gebruik ervan volgend jaar verboden.