Het bedrijf Qirion start deze maand met de voorbereidingen voor een nieuw regelstation bij Tollebeek. Het nieuwe elektriciteitsstation moet direct naast het Tollebekerbos komen, aan de Zuidwesterringweg.

Qirion bouwt op een kavel van ongeveer 1.400 vierkante meter een 20-kiloVolt-schakelgebouw met daaraan vast een transformatorruimte. De bouw van het nieuwe regelstation maakt deel uit van een reeks maatregelen die netbeheerder Liander neemt om knelpunten op het elektriciteitsnetwerk in Noordoostpolder op te lossen.[image:https://script.omroepflevoland.nl/docs/schetsontwerp trafo-1641291026.jpg]De voorbereidende werkzaamheden starten volgende week en duren tot midden februari. Daarna begint de bouw die in maart 2023 klaar moet zijn. Tijdens de werkzaamheden is er hinder mogelijk voor auto- en fietsverkeer op de Zuidwesterringweg en het naastgelegen fietspad.

Versnelde procedure
Vorig jaar maakte de gemeente Noordoostpolder de bouw van het regelstation versneld mogelijk.

Wat doet een regelstation?
Een regelstation zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet op voldoende spanning blijft. Het nieuw te bouwen station wordt via ondergrondse kabels verbonden met het elektriciteitsstation in Emmeloord.[image:https://script.omroepflevoland.nl/docs/3d trafo-1641291080.jpg]

Afbeeldingen: Reddyn